ผู้นำกับการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองไทย

การศึกษาเรื่อง “ผู้นำกับการจัดการความขัดแย้งทางการเมือง” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างผู้นำและผู้มีบทบาทสำคัญทางการเมือง นักวิชาการและสื่อมวลชนและการค้นคว้าจากเอกสารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะ พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของผู้นำแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองของผู้นำ  และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองในอนาค

admin

February 18, 2014

การจัดการความขัดแย้งและกลยุทธ์ในการสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง

ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อต่างฝ่ายมองเห็นว่าอีกฝ่ายมีเป้าหมายท่ตี ่างกัน มีความเห็นแย้งกันและมองเห็นว่า อีกฝ่ายหนึ่งขัดขวางไม่ให้ตนบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ที่มีความจำเป็นต้องศึกษาความขัดแย้ง เพื่อให้มีการจัดการที่เหมาะสม จะสามารถรักษาสถานการณ์และสัมพันธภาพที่ดีไว้ได้

admin

March 16, 2012

VDO แนะนำงานสัมนาวิชาการ เรื่อง”การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองไทยระหว่าง พ.ศ.2547-2553″

งานวิจัยฉบับนี้ สำเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงยิ่ง ของผู้ทรงคุณวุฒิทางการเมืองในด้านต่างๆ ผู้ที่เห็นคุณค่าของการจัดการความขัดแย้งของประเทศไทยในสภาวะวิกฤติ ซึ่งนับได้ว่าเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ในการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ อย่างมหาศาล โดยสละเวลาอันมีค่าของท่านในการให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและ อนาคตสืบต่อไป

admin

March 16, 2012

เปิดตัว ชมรมการจัดการความขัดแย้ง แห่งประเทศไทย

ชมรมความขัดแย้ง แห่งประเทศไทย สร้างความสุขและรอยยิ้ม กลับคืนสู่สังคมไทย   เปิดรับทุกความเห็นในทุกประเด็นความขัดแย้ง ร่วมพูดคุย และแสดงความคิดเห็น กับ เราได้ที่ Facebook Fan Page ของ CMC คลิกที่นี่ หรือ Add เป็นเพื่อนกับเราบน Facebook คลิกที่นี่

admin

March 9, 2012