งานสัมนาวิชาการเรื่อง กระบวนทัศน์พุทธศาสนากับการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย

คุณพิชญา สุกใส ประธานชมรมการจัดการความขัดแย้ง แห่งประเทศไทย ได้รับเชิญไปร่วมเสวนา งานสัมนาวิชาการเรื่อง กระบวนทัศน์พุทธศาสนากับการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย ที่ มจร วัดศรีสุดาราม วันที่ 11 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น

admin

March 17, 2012
1 2