การจัดการความขัดแย้งและกลยุทธ์ในการสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง

การจัดการความขัดแย้งและกลยุทธ์ในการสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง โดย ดร.วาสิตา บุญสาธร

ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อต่างฝ่ายมองเห็นว่าอีกฝ่ายมีเป้าหมายท่ตี ่างกัน มีความเห็นแย้งกันและมองเห็นว่า อีกฝ่ายหนึ่งขัดขวางไม่ให้ตนบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ที่มีความจำเป็นต้องศึกษาความขัดแย้ง เพื่อให้มีการจัดการที่เหมาะสม จะสามารถรักษาสถานการณ์และสัมพันธภาพที่ดีไว้ได้ ถ้ามองเห็นเป็นธรรมดาและธรรมชาติที่จะเกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้ ก็ทำให้เราเข้าใจ รับรู้ เรียนรู้ และพร้อมที่จะปรับเพื่อลดความขัดแย้งนั้น ถ้าเราสามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ ความสงบสุข ระหว่างคนสองคน กลุ่มชน สังคม จนกระทั่งถึงโลกจะบังเกิดขึ้น

อ่านต่อ : http://dpc2.ddc.moph.go.th/file/pdf/km2449.pdf