งานสัมนาวิชาการเรื่อง กระบวนทัศน์พุทธศาสนากับการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย

ร่วมเสวนา งานสัมนาวิชาการเรื่อง กระบวนทัศน์พุทธศาสนากับการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย

งานสัมนาวิชาการ มจร

สัมนาวิชาการเรื่อง กระบวนทัศน์พุทธศาสนา กับการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย
คุณพิชญา สุกใส ประธานชมรมการจัดการความขัดแย้ง แห่งประเทศไทย ได้รับเชิญไปร่วมเสวนา งานสัมนาวิชาการเรื่อง กระบวนทัศน์พุทธศาสนากับการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย ที่ มจร วัดศรีสุดาราม วันที่ 11 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น

 

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา